De Lingeborgh

I T 0345-512833
F 0345-515554
E info@lekenlinge.nl

Bezoekadres:
Multatulilaan 6
4103 NM Culemborg

Postadres:
Postbus 461
4100 AL Culemborg

O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh

In Geldermalsen staat de school met het geel-blauwe dak. Een school voor voortgezet onderwijs waarbij het bekende dak symbool staat voor deze bijzondere school. Alles onder één dak waarbij geborgenheid en onderling respect centraal staan. Een aantal jaren geleden nog bekroond als mooiste nieuwe school van Nederland. Zo'n 1150 leerlingen krijgen dagelijks onder dit dak het op hun capaciteiten afgestemd onderwijs. Met de grootste zorg worden leerlingen begeleid om binnen de gestelde termijn klaar te zijn voor een diploma en vooral de vervolgopleiding. Naast puur onderwijskundige zaken staat de ontwikkeling tot een volwassen lid van de gemeenschap centraal. Zo worden alle leerlingen intensief begeleid bij het "groot" worden.

Kleinschalig
Leerlingen vanuit de regio komen naar vestiging de Lingeborgh vanwege de goede sfeer en de kleinschalige organisatiestructuur. Uw kind is op deze school geen nummer. Zowel bij ondersteuning in het leren als op persoonlijk vlak staat het betrokken team van docenten tot onderwijsondersteunend personeel voor de leerlingen klaar. Deze persoonlijke benadering leidt tot goede resultaten en aandacht op maat. Elke leerling heeft een mentor. De mentor begeleidt de leerlingen op sociaal-emotioneel gebied, helpt bij het aanleren van studievaardigheden en geeft lessen op het gebied van keuzebegeleiding. Daarnaast beschikt de school over een team van deskundigen zoals remedial teachers, decanen en trainers voor faalangstreductie en sociale vaardigheidstraining.

Het onderwijs en de resultaten
Vestiging de Lingeborgh verzorgt eindonderwijs voor het gehele vmbo en havo/vwo t/m klas 3. Afhankelijk van de capaciteiten van de instromende leerling kent vestiging de Lingeborgh de basisberoepsgerichte leerweg, met en zonder extra zorg/begeleiding, de kaderberoepsgerichte-, gemengde en theoretische leerweg (mavo). Leerlingen met een havo of vwo advies kunnen bij ons terecht t/m klas 3, om voorbereid te worden op het bovenbouwonderwijs elders. Leerlingen worden opgeleid voor een vervolgopleiding in de richting Landbouw, Zorg en Welzijn, Handel & Administratie, Consumptief, ICT of havo en vwo. Een zeer gemotiveerd docententeam streeft elk jaar weer naar een optimaal resultaat. 

Buitenlesactiviteiten
Vestiging de Lingeborgh kent een groot aantal activiteiten waarvan wij vinden dat ze een belangrijke aanvulling zijn op de gewone lessen. Deze activiteiten zijn onder andere gericht op sport, cultuur en de ontwikkeling van goed burgerschap. Naast het verhogen van kennis hebben deze activiteiten tot doel het leefklimaat en de onderlinge contacten te verbeteren. Leerlingen krijgen in de verschillende leerjaren ondermeer de volgende activiteiten:

  • culturele activiteiten binnen en buiten de school
  • sportdagen
  • werkweken in binnen- en buitenland
  • excursies in het kader van het lesprogramma
  • feesten (o.a. gala)
  • gastlessen
  • maatschappelijke stages
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA